ประกาศข่าว
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ไม่พบข้อมูลในระบบ
 
Facebook
ประเภททุน

ทุนวิจัย (กลุ่ม มรภ./ มทร./ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)

ไม่พบข้อมูลในระบบ

ทุนปริญญาเอก/ทุนแลกเปลี่ยน

ไม่พบข้อมูลในระบบ

ทุนวิจัย (กลุ่มมหาวิทยาลัย 20 แห่ง)

ไม่พบข้อมูลในระบบ

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
128/356 ชั้น 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

Call  โทรศัพท์ 02-1293108, 02-1293124      Call  โทรสาร 02-1293107
email  Email : herp.mua@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 35067 ครั้ง